Polityka prywatności

Agencja Reklamowa TOP Agnieszka Łuczak z siedzibą we Włocławku, ul. Toruńska 148, NIP: 888-101-28-51, REGON: 910221283 jest Administratorem danych osobowych i zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Przetwarza dane osobowe Klienta na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 6 ust 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (dalej „RODO”) - tj. przetwarzanie danych osobowych Klienta jest niezbędne do wykonania umowy, której Klient jest stroną - odpowiednio umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i /lub umowy sprzedaży.
 2. Przetwarzanie danych osobowych Klienta jest realizowanie przez Agencję Reklamową TOP Agnieszka Łuczak w wyniku prowadzonej działalności: sprzedaży produktów i usług oraz marketingu bezpośredniego. Cele przetwarzania: informacyjny, obsługa transakcji sprzedaży, marketing, prowadzenie działań promocyjnych obecnie jak i w przyszłości.
 3. Podanie przez Klienta danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy (oraz czynności dążących do zawarcia umowy) z Administratorem. Podanie przez Klienta swoich danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży z Administratorem.
 4. Podanie przez Klienta swoich danych osobowych jest dobrowolne w przypadku umożliwienia Sprzedawcy przesyłania do niego treści marketingowych.
 5. Dane osobowe Klienta przechowywane będą przez okres odpowiadający okresowi i zachowania zgodnie z przepisami prawa podatkowego i ustawy o rachunkowości, t.j. przez 5 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym została zawarta ostatnia transakcja, chyba że Klient skorzysta wcześniej z przysługującego mu prawa do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.
 6. Administrator będzie przekazywał dane osobowe Klienta tylko swoim dostawcom, którym zleci usługi związane z przetwarzaniem danych (przewoźnik, usługi prawne, usługi informatyczne). Dane osobowe Klienta będą przetwarzać na podstawie umowy z Administratorem. Odbiorcami danych będą także instytucje upoważnione z mocy prawa.
 7. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe mogą być profilowane, w szczególności w celach marketingowych, prowadzenia badań i preferencji zakupowych, w tym oferowania oraz prezentowania wybranych produktów i usług w oparciu o przypisane preferencje, a także do wewnętrznych analiz. Do profilowania będą wykorzystywane dane: informacje o produktach i usługach, informacje o metodach płatności i wysyłki, informacje zawarte w plikach cookies, informacje o adresach elektronicznych, dane adresowe. Dzięki temu możemy opracować przeznaczoną dla naszych Klientów ofertę produktową. W dowolnym momencie Pani/Pan może wyrazić sprzeciw na profilowanie swoich danych na potrzeby marketingu bezpośredniego.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego t.j. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Administrator wyznaczył osobę nadzorującą ochronę danych. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klientów Agencji Reklamowej TOP Agnieszka Łuczak należy kontaktować się z osobą administrującą danymi osobowymi w następujący sposób:
  • za pośrednictwem poczty e-mail na adres: agencja.top@agencjatop.pl
  • listownie na adres: 87-800 Włocławek, ul. Toruńska 148
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl